KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞAKÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA(1635 İstanbul – 1676 Edirne) Osmanlı sadrazamı. Babası Köprülü Mehmet Paşanın vasiyeti üzerine, Sultan IV. Mehmet tarafından sadrazamlığa getirildi. Yönetimde kaldığı on beş yıl Osmanlı Devleti’nin en parlak yıllarından biri oldu. Çok iyi bir öğrenim gören Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Erzurum ve Şam valiliklerinde bulundu.

Sadrazam olduktan sonra eniştesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşayı sadaret kaymakamlığına getirerek Avusturya üzerine sefere çıktı. Uyvar Kalesi önünde yapılan savaşta Avusturya ordusu büyük bir yenilgiye uğradı. Avusturya’nın büyük önem verdiği ve alınması olanaksız olarak bilinen Uyvar Kalesi’nin Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Bu önemli başarı üzerine Avrupa’da, “Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli!” sözü uzun süre dillerde dolaştı. Avusturya’nın doğusunda bulunan kale ve kasabaların da ele geçirilmesi üzerine Avusturya barış istemek zorunda kaldı. Görüşmelerden sonra Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1664 yılında Vasvar Antlaşması imzalandı.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, 21 yıldır alınamayan Girit adasını da alarak adaların güvenliğini sağlamak istiyordu. Kandiye Kalesi’ni alarak Girit’i Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra padişahla birlikte Lehistan seferine çıkan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Bucaş Antlaşması’yla Podolya’yı Osmanlı ülkesine katarak yurda döndü. On beş yıllık sadrazamlığı sırasında ülkesini eskisinden daha güçlü bir hâle getiren bu büyük sadrazam, sefer hazırlığı yaptığı sırada, 1676 yılında Edirne’de hayatını kaybetti. İstanbul’da Çemberlitaş’taki Köprülüler Türbesi’ne gömüldü.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa