KOLOMBİYAKOLOMBİYA BAYRAĞIKOLOMBİYA FİZİKÎ HARİTASIKOLOMBİYA SİYASÎ HARİTASIResmî adı Kolombiya Cumhuriyeti’dir. Başkenti Bogota, nüfusu 40 036 927 (2000)’dur. Yüz ölçümü 1 138 910 km2 olan Kolombiya’nın yönetim biçimi cumhuriyettir. Para birimi Kolombiya pesosu ve resmî dili İspanyolcadır. Dini Hristiyanlık olan Kolombiya, Güney Amerika kıt’asının kuzeybatısında yer alan bir ülkedir. Komşuları kuzeybatıda Panama ve Karayip Denizi, güneyde Ekvador ve Peru, doğuda Brezilya ve Venezuelâ’dır. Kişi başına düşen millî gelir 2215 $’dır. Zorunlu eğitim süresi 5 yıl olan Kolombiya’da ortalama ömür 69 yıldır.

Başlıca kentleri; Bogota, Medellin, Cali, Pasto, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Turbo, Mitu, İbague, Covenas ve Cucutu’dur. Dünyanın en yüksek dağlarından biri olan And Dağları’nın üç ayrı kolu ülkeyi kuzey-güney doğrultusunda keser. Başlıca dağları; Occidental Dağı, Vol. Purace Dağı (4700 m), Tolina Dağı (5215 m) ve Huila Dağı (5750 m)’dır. Başlıca ırmakları da Magdalena, Cauca, Meta, Guaviare, Caqueta, Putumayo, Atrato, Vaupes ve Vichada ırmaklarıdır. And dağlarından yükselen Magdalena nehri, zengin bir alüvyal düzlükten geçerek kuzeye doğru gider ve Karayiplere akar. Ülkenin doğusu düzlüklerle kaplıdır. Genellikle tropikal iklim egemendir. Bitki örtüsü iklime ve yüzey şekillerine göre değişiklik gösterir. Güneyde ve batıda sık ormanlar, Aşağı Magdalena’da savanlar, kuzeyde ve batıda bozkırlar görülür. Doğal kaynakları; petrol, yakut, altın, bakır, kurşun, kömür, demir, nikel ve tuzdur. Ülkede yetişen tarım ürünleri kahve, pirinç, tütün, pamuk, şeker ve muzdur. Endüstrisi; tekstil, gıda, çelik, çimento, kimya alanlarında gelişmiştir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa