KOÇİ BEYKOÇİBEYArnavutluk’un Görice kasabasında dünyaya gelen Osmanlı devlet adamı. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Koçi Bey, I. Ahmet döneminde devşirme olarak alınmış, daha sonra enderunda iyi bir eğitim görerek yetişmiştir. Devlet işlerini, yeniçeriler içerisindeki bozulmaları örneklerle anlattığı ve 1631 yılında kaleme aldığı “lâyiha”yı Sultan IV. Murat’a sunmuştur. Devlet yönetimindeki bozuklukları açıkladığı ve bunların düzeltilebilmesi için önerilerde bulunduğu bu lâyihayla IV. Murat’ın gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerine yardımcı oldu. Koçi Bey, IV. Murat’tan sonra Sultan İbrahim’e de bir lâyiha vermiş; ancak bu lâyiha kaybolmuştur. IV. Murat’a verilen lâyihaysa daha sonraları yeniden basılmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa