KİTAB-I BAHRİYEKİTAB-I BAHRİYEPirî Reis’in amcasıyla birlikte yapmış olduğu deniz yolculuklarını anlattığı deniz kitabının adı. En önemli coğrafya eserlerinden kabul edilen “Kitab-ı Bahriye”, Türk haritacılığının kurucusu Pirî Reis tarafından 1521 yılında hazırlanmıştır. On dokuzuncu yüzyıla değin Batı ülkelerinde Akdeniz’i bu denli ayrıntılı olarak anlatan bir kılavuz kitaba rastlanmamaktadır.

1480′li yıllardan başlayarak, amcası ünlü korsan Kemal Reis’in yanında bütün Akdeniz’i dolaşan Pirî Reis, Osmanlı Devleti’nin en önemli deniz üssü olan Gelibolu’da tersane kethüdalığı yaptığı sırada hazırladığı kitabına 40 yıllık gözlem ve deneyimini aktarmıştır. 1521 yılında tamamlanan kitabın bugüne ulaşan kırka yakın el yazması örneği vardır.

Pirî Reis, kitabı 1525 yılında Kanunî Sultan Süleyman’a sunmuştur. Kitapta, Akdeniz kıyı ve limanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin yanı sıra denizcilik ve gemicilikle ilgili önemli bilgiler de vardır.

İLGİLİ KONULAR

Pirî ReisArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa