ODA MÜZİĞİAz sayıda çalgı için ve özel toplantılarda çalınmak amacıyla bestelenmiş müzik. Oda müziği, genellikle oda ya da salon gibi küçük mekânlarda, az sayıda kişiye çalınır. Adı da buradan gelmektedir. Çoğunlukla klâvyeli bir çalgıyla yaylı ve nefesli çalgılardan oluşan topluluklar tarafından çalınan parçalar da oda müziği sayılmaktadır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa