KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİTümü ya da bir bölümü devlete ait olan ve yetkili bir kamu kuruluşunun denetiminde çalışan iktisadî işletmeler (KİT).

Bir hizmet ya da ürünün toplumsal gerekçelerle bir devlet tekelince sağlanması gerekli görüldüğünde, ilgili işletmeler KİT olarak düzenlenir. Kamu hizmetleri, radyo ve televizyon yayıncılığı, telekomünikasyon ve belirli ulaşım biçimleri genellikle KİT’lerce sağlanan bu tür hizmetler arasındadır.

İLGİLİ KONULAR

Kamu İktisadi KuruluşlarıArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa