ZİMBABVEZİMBABVE BAYRAĞIZİMBABVE FİZİKÎ HARİTASIZİMBABVE SİYASÎ HARİTASIResmî adı Zimbabve Cumhuriyeti’dir. Başkenti Harare olan ülkenin nüfusu 11 272 013 (2000), yüz ölçümü, 390 760 km2dir. Yönetim biçimi parlâmenter demokrasidir. Ülkenin para birimi Zimbabve doları, resmî dili İngilizcedir. Halkın %50′si Sankretik, %25′i Hristiyan, %25′i yerel dinlere mensuptur. Zimbabve, güney Afrika da yer alır. Komşuları, kuzeyde Zambiya, batıda Botswana, güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti, doğuda Mozambik’tir. Ülkede kişi başına düşen ulusal gelir, 2400 $’dır. Zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve insanların ortalama ömrü de 54 yıldır.

Ülkenin en büyük kenti, Harare’dir. Zimbabve’nin başlıca dağları, İnyanga Dağları (2592 m) ve Matopo Dağları’dır. Ülkenin başlıca ırmakları, Zambezi, Limpopo, Sabi ve Save ırmaklarıdır. Ülkenin egemen olan yeryüzü şeklini, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan ve ülkeyi boydan boya aşan Highveld adlı dağ sırtı oluşturur. Yüksekliğin yumuşattığı tropik iklim egemendir. Ülkede kasım ve mart ayları arası yağışlı geçer. Zimbabve’nin büyük bölümü savanlarla kaplıdır.

Doğal kaynakları, krom, altın, nikel, asbest, bakır, demir, kömürdür. Ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri, tütün, şeker, pamuk, mısır ve buğdaydır. Ülkenin endüstride gelişmiş olduğu alanlar dokuma, kimya ve hafif sanayidir. Başlıca kentleri, Harare, Bulawayo, Gwelo ve Mutare’dir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa