TANYOL, CAHİT(1914 Nizip – ) Türk yazarı. Adana Erkek Öğretmen Okulunda ve Gazi Eğitim Enstitüsünde okudu. Anadolu kentlerinde ve İstanbul’da Türkçe öğretmenliği yaptı. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirip lise öğretmeni sonradan da sosyoloji doçenti oldu. Edebiyat Fakültesinde genel sosyoloji profesörlüğü yaptı. İzmir’de Aramak dergiyi 16 sayı çıkardı. Şiirleri ve yazılarını önce bu dergide yayımladı. İstanbul’da Yenilik, Değirmen, Medenî dergilerini yönetti. Varlık’ta ve diğer dergilerde şiirler ve yazılar, Cumhuriyet gazetesinde makaleler ve denemeler yazdı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Kurtuluş ve Fetih Destanı (1969), Sanat ve Alhâk (1953), Sosyal Ahlâk (1960), Kuruluş ve Fetih Destanı 51969), Sosyolojik Açıdan Din, Ahlâk, Lâiklik ve Politika Üzerine Diyaloglar (1970), Atatürk ve Halkçılık (1981), Lâiklik ve İrtica (1989), Son liman (şiir, 1991).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa