TANPINAR, AHMET HAMDİAHMET HAMDİ TANPINAR(1901 İstanbul – 1962 İstanbul) Türk şair ve romancı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra, Anadolu’nun çeşitli illerinde, İstanbul’da ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde edebiyat öğretmenliği yaptı. Güzel Sanatlar Akademisinde mitoloji, sanat tarihi ve estetik dersleri okuttu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğü, milletvekilliği, Millî Eğitim müfettişliği yaptı.

Toplam 60 şiirinden 37 tanesini içine alan Şiirler adlı tek şiir kitabı yayımladı. Şiirlerinde, öykülerinde ve romanlarında zaman temasını işledi. Bilinçaltının karmaşık duyumlarını aydınlığa çıkarmaya çalıştı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Öykü kitapları; Abdullah Efendinin Rüyaları (1943), Yaz Yağmuru (1955), roman; Huzur (1949), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1962), Sahnenin Dışındakiler (1973), Mahur Beste (1975), deneme-inceleme; Beş Şehir (1946), Yahya Kemal (1962), Edebiyat Üzerine Makaleler (1969), Yaşadığım Gibi (1970), monografi; XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1949).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa