SİNİR SİSTEMİSİNİR SİSTEMİÇok hücreli hayvanlarda hücreler arasındaki haberleşmeyi sağlayan sisteme verilen ad. Haberleşme sistemleri kimyasal ve elektriksel olarak ikiye ayrılır. Kimyasal haberleşme, salgı bezi ve iç salgılar aracılığıyla sağlanır. Canlı iç ve dış almaçlarından gelen bilgileri merkezî sinir sisteminde toplayarak, bu bilgilere karşı bir yanıt oluşturur. Yanıt, kaslar ya da tepki organlarına iletilir.

Sinir sistemi, nöron adı verilen sinir hücrelerinden oluşmuştur. Nöronlar, duyu sinirleri, motor sinirler ve otonom sinirler adı verilen ve işlevleri birbirlerinden farklı gruplara ayrılır. Bunların hepsi bir arada çevresel sinir sistemini oluşturur. Çevresel sinir sisteminden gelen bilgiler merkezî sinir sistemine iletir. Sinir sistemi impuls adı verilen elektriksel uyarımlarla çalışır.

Sinir sistemi canlıyı iç ve dış ortamındaki değişimler hakkında bilgilendirir. Bu bilgilere göre organizma, yaptığı değişiklikleri tepki organlarına gönderir. Sinir sisteminin sağlıklı olarak çalışması; ancak almaçlardan alınan bilginin tam ve doğru olarak merkezlere iletilmesi ve merkezlerde verilen yanıtların tepki organlarına eksiksiz olarak iletilmesiyle sağlanabilir. Eğer duyu sinirlerinde ya da motor sinirlerde bir hasar sonucu impuls iletilemiyorsa, felç meydana gelmiştir. İç ortamdan gelen bilgileri çoğu zaman, farkında olmadan yanıtlarız. Bunlar bizim istemsiz hareketlerimizdir. Bazılarını da düşünerek yaparız. Bunlar da istemli hareketlerimizdir.

Sinir sisteminin sağlığı önemlidir. Embriyonik dönemde bölünerek çoğalabilen nöronlar, doğumdan sonra bölünemezler. Bu nedenle kazara öldükleri ya da zarar gördükleri durumda, yerlerine yenisi konamaz. Kısmî zedelenme durumundaysa sınırlı olarak kendilerini yenileyebilirler.

İLGİLİ KONULAR

Sistem, Merkezî Sinir Sistemi, Çevresel Sinir Sistemi, Sinir Sisteminin Sağlığı, Sinirler, Sinir Sisteminin Çalışma ŞekliArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa