SİNİR SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ



SİNİR SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİSinir sistemi canlıyı iç ve dış ortamındaki değişimler hakkında bilgilendirir. Bu bilgilere göre organizma, yaptığı değişiklikleri tepki organlarına gönderir. Sinir sisteminin sağlıklı olarak çalışması; ancak almaçlardan alınan bilginin tam ve doğru olarak merkezlere iletilmesi ve merkezlerde verilen cevapların tepki organlarına eksiksiz olarak iletilmesi ile sağlanabilir. Bilgiler impuls şeklinde iletilir. Eğer duyu sinirlerinde ya da motor sinirlerde bir hasar sonucu impuls iletilemiyorsa, felç meydana gelmiştir. İç ortamdan gelen bilgileri çoğu zaman, farkında olmadan cevaplarız. Bunlar bizim istemsiz hareketlerimizdir. Bazılarını ise düşünerek yaparız. Bunlar ise istemli hareketlerimizdir.

İLGİLİ KONULAR

Sinir Sistemi, Refleks



Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa