KOCATÜRK, VASFİ MAHİRVASFİ MAHİR KOCATÜRK(1907 Gümüşhane – 1961 Ankara) Türk şairi ve yazarı. Dârüşşafaka Lisesini ve Mülkiyeyi bitirdi. Liselerde edebiyat öğretmenliği, müdürlük ve müfettişlik yaptı. Gümüşhane milletvekili seçildi. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik yaptı.

Yedi Meş’aleci olarak sanat yaşamına giren Kocatürk, epik şiirleriyle tanındı. Manzum oyunlar yazdı, antolojiler düzenledi. Liseler için yardımcı kitaplar yayımladı. Divan adlı dergiyi çıkardı. Seksene yakın kitap yayımladı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Şiir kitapları; Tunç Sesleri (1935), Geçmiş Geceler (1936), Ergenekon (1941); tiyatro oyunları; On İnkılâp (manzum, 1933), Yaman (manzum, 1933), Sanatkâr (manzum, 1 perde, 1965); inceleme, antoloji ve edebiyat kitapları; Fransız Edebiyatı (1934), Şaheserler Antolojisi (1934), Yeni Türk Edebiyatı (1936), Divan Şiiri Antolojisi (1947), Metinlerle Türk Edebiyatı (ders kitabı, 1952), Türk Edebiyatı (1964); çeviri kitapları;La Fontaine Hikâyeleri (1934), Şarkılar Kitabı (1948), Elem Çiçekleri (1957).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa