GÜNDÜZ, AKA(1886 Selânik – 1958 Ankara) Türk gazetecisi, yazarı ve şairi. İlköğrenimini Serez ve Selânik’te yaptı. Daha sonra İstanbul’a gelerek Galatasaray ve Kuleli Askerî liselerini bitirdi. Harbiye’nin ikinci sınıfında hastalandı. Öğrenimini yarıda bırakıp Paris’e gitti. Dönünce, siyasal sürgün olarak Selânik’e gönderildi. 1908′deki 31 Mart Olayı üzerine gönüllü olarak Hareket Ordusu’na katıldı. İstanbul’a gelince gazeteciliğe başladı. İşgal kuvvetlerince tutuklandı ve Malta’ya gönderildi. İstanbul’a dönüşünden sonra Alay adlı mizah dergisini çıkardı.

1932-1946 yılları arasında Ankara milletvekilliği yaptı. Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerindeki yazılarıyla ulusal edebiyat akımına katıldı. Selânik, Adana, İstanbul, İzmir ve Ankara’da çıkan gazete ve dergilerde değişik imzalar kullanarak yazılar yazdı.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Romanları; Aşkın Temizi, Eğer Aşk.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa