GÜDÜBilinçli ya da bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç. Motivasyon da denir. Güdü, organizmayı bir amaç için harekete yönelten güçtür. Bu nedenle, davranışa yön ve enerji kazandırır. İnsan ve hayvan davranışlarının temelinde güdüler vardır. Güdüler, Fizyolojik ve Toplumsal olmak üzere ikiye ayrılır.

Fizyolojik Güdüler:
Öğrenilmemiş, doğuştan gelen ve organizmanın temel gereksinimlerini karşılayarak devamlılığını sağlayan güdülerdir. Hem insanlarda hem de hayvanlarda görülür (Örneğin; açlık, susuzluk, annelik, uyuma, korunma ve cinsellik vb.)

Sosyal Güdüler:
İnsan ve toplum arasındaki etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkan güdülerdir Bireyin toplumsal bir varlık olmasını sağlar. yalnızca insanlarda görülen güdülerdir. (Örneğin: meslek edinme, statü sahibi olma, sevme ve sevilme vb.).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa