HİMALAYA DAĞLARIHİMALAYA DAĞLARIHimalayalar olarak da bilinir. Asya’da 2500 km boyunca uzanan büyük bir sıra dağ zinciridir. Dünyanın en yüksek dağları olan Himalayalar, Tibet’le Hindistan arasında uzanır. Himalayalar, batıda İndus Irmağı’yla doğuda Brahmapurta Irmağı arasında büyük bir yay çizer. Genişliği 200-400 km arasında değişir. Pamir Yaylası’ndan başlayan bu büyük sıradağ, Büyük Himalayalar, Küçük Himalayalar ve Dış Himalayalar olmak üzere coğrafî olarak üç bölgeye ayrılır. Büyük Himalayalar, en kuzeyde kalan bölümdür. Everest (8848 m), Kin Çin Junga (8580 m), Dapseng (8618 m) gibi en yüksek doruklar buradadır. Himalayaların Hindistan’ın iklimine olan etkisi büyüktür. Yarımadayı kuzeyden bir duvar gibi çevrelediklerinden Hint Okyanusu’ndan esen nemli rüzgârları tutar ve ülkeye bol miktarda yağış bırakmasına neden olur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa