GÖRELİLİK KURAMIAlbert Einstein tarafından ortaya konulan fiziksel kuram. Uzay ve zamanın artık birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız görülmemesi; 4. boyutu devamlı ve aralıksız bir bütün olarak oluşturduğunun kabul edilmesi, kuramın sonuçlarından biridir.

Kuramın tam kapsamlı matematiksel formülü matematiğin bir çalışma alanıdır. Hem genel hem de özel görelilik kuramı fiziğin yapısını oluşturur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa