HIRVATİSTANHIRVATİSTAN BAYRAĞIHIRVATİSTAN FİZİKÎ HARİTASIHIRVATİSTAN SİYASÎ HARİTASIResmî adı Hırvatistan Cumhuriyeti’dir. Başkenti Zagreb olan ülkenin nüfusu 4 681 015 kişi (2000), yüz ölçümü ise 56 540 km2dir. Yönetim biçimi cumhuriyet olan ülkenin para birimi dinardır. Nüfusun %89′u Hristiyan, %1′i Müslüman, %10′u diğer dinlere mensup olup ülkedeki resmî dil Hırvatça’dır. Hırvatistan, Doğu Avrupa’da, Adriya Denizi’nin kıyısında yer alır. Komşuları kuzeyde Slovenya ve Macaristan, doğuda Sırbistan-Karadağ ve Bosna-Hersek’tir. Ülkenin kişi başına düşen ulusal geliri 5100 $ (dolar)’dır. Zorunlu eğitim süresi 8 yıl olup ortalama insan ömrü 71 yıldır.

Hırvatistan’ın en büyük kenti aynı zamanda ülkenin başkenti olan Zagreb’tir. En yüksek dağı Dinar Alpleri (1831 m), başlıca akarsularıysa Sava ve Drava ırmaklarıdır.

Ülkenin Macaristan sınırı düzlükler, Adriya Denizi kıyısı alçak dağlarla kaplıdır. Ülkede yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği karasal iklim ve bazı alanlarda Akdeniz iklimi görülür. Kıyı boyunca kurak yazlar ve ılık kışlar egemendir.

Hırvatistan’ın doğal kaynakları; kömür, boksit, demir cevheri, kalsiyum, doğal asfalt, kil ve tuzdur. Üzüm ve turunçgiller ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. En verimli tarım alanı Slavonya’dır. Bölgede tahıl ürünlerinin yanı sıra, fasulye, patates, ayçiçeği, şeker pancarı, keten, kenevir ve tütün yetiştirilir. Ülke endüstrisi; dokuma, besin, demir-çelik, kimya ile petrol ve doğal gaz üretimine dayanır.

Ülkenin başlıca kentleri Zagreb, Split, Rijeka ve Osijek’tir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa