HEZARFEN AHMET ÇELEBİHEZARFEN AHMET ÇELEBİTürk bilgini. Hazerfen Ahmet Çelebi, 17 yüzyılın ilk yarısında 4. Sultan Murat devrinde İstanbul’da geniş ilgisinden ve uçma tasarısını gerçekleştirmesinden dolayı halk arasında bin fenli ya da Hazerfen diye anıldı. Araştırma ve deneylerine evinde başladı. Kendinden önce uçmayı deneyen Türk bilgini İsmail Cevheri’nin izinden yürüdü.Yaptığı kanat biçimindeki bir aletle Galata Kulesi’nden uçarak Üsküdar’a indiği bilinir. Bu başarısından ötürü Sultan IV. Murat tarafından ödüllendirilen Ahmet Çelebi, tehlikeli görüldüğü için Cezayir’e sürüldü. Yaşamı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Ahmet Çelebi için başlıca kaynak Evliya Çelebi seyahatnamesidir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa