GOBİ ÇÖLÜGOBİ ÇÖLÜOrta Asya’da, Moğolistan ile Çin arasında uzanan çöl. Gobi, Moğol dilinde “susuz yer” anlamına gelir. 1 300 000 km2lik bir alanı kaplayan çölün kuzeyinde Altay Dağları, batısında Tanrı Dağları ve güneyinde Altın Dağları yer alır. Çok az yağmur alan bölgede sert bir kara iklimi hüküm sürer. Yazları 45°C olan sıcaklık kışın şiddetli kar fırtınaları altında -40°C’ye kadar düşer. Bölgede keçi, sığır, koyun, at, deve gibi hayvanlar yaşar.

Nüfus yoğunluğu km2de bir kişi olan Gobi Çölü’nün sakinleri, “yurt” denen büyük çadırlarda konaklayan göçebe Moğollardır. Moğolistan’ın başkenti Ulan-Bator, Gobi Çölü’nün kuzey ucunda yer alır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa