GİZEMCİLİKAklın yetmediği alanlarda, özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi. Mistisizm de denir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa