İKİZİKİZBir seferde doğan iki yavrudan her biri. Hayvanlarda sık rastlanan ikiz gebeliğinin biyolojik açıdan iki türü vardır: tek yumurta (monozigot) ikizleri ya da çift yumurta (dizigot) ikizleri.

İnsanda genetik yapıları tıpatıp aynı olan tek yumurta ikizlerinin psikolojik açıdan incelenmesi, genetik özelliklerle çevre koşullarının etkileşimi konusunda, başka yollarla edinilmesi güç bilgiler sağlamıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa