GELGİTGELGİT 1GELGİT 2GELGİT 3Ay ve Güneş’in kütle çekim kuvvetlerinin yer yuvarı üzerindeki etkisi nedeniyle denizlerde özellikle de ana denizlerde su düzeyinin alçalması, kabarması olayına verilen ad. Alçalma-kabarma olarak da bilinir.

Gelgit olayının şiddeti Ay’ın ve Güneş’in konumuna göre değişir. Güneş ve Ay’ın çekimleri üst üste geldiği zaman gelgit şiddetlenir. Dolunay ve yeni ay dönemleri de gelgitin şiddetinin arttığı zamanlardır. Gelgitin şiddeti denizin büyüklüğü ve derinliğiyle de ilgilidir. Gelgitin en çok etkilediği yeryüzü suları büyük ve derin okyanuslardır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa