GELENEKÇİLİKToplumsal kurumları ve inançları daha çok geçmişten süregeldikleri için benimseyen, saygı duyan, destekleyen, yeni kültür ögelerine değer vermeyen tutum ya da öğreti.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa