GEÇİŞ ELEMENTLERİPeriyodik cetvelde IIA ile IIIA grupları arasında yer alan elementlere verilen ad. Geçiş metalleri ya da temel geçiş metalleri de denir. Periyodik tablonun üç periyodunun, (4, 5 ve 6. periyotlar) orta bölümünde yer alan 56 kimyasal elementten oluşur. IIIB grubuyla başlar; VIIB grubundan sonra üç grubu birlikte içeren VIIIB grubuyla I ve IIB grupları gelir. Geçiş metallerinin numaralandırılması, bu metallerin genellikle bulundukları en yüksek yükseltgenme basamaklarına karşılık gelir.

Geçiş metalleri genellikle yüksek yoğunluğa, yüksek erime noktasına, manyetik özelliklere sahiptir.

İLGİLİ KONULAR

Periyodik CetvelArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa