GAYRİSAFİ MİLLÎ HÂSILABir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değeri. Gayrisafi millî hâsıla, ülkelerin ekonomik etkinliklerine ilişkin bilgi veren önemli göstergelerden biridir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa