HALİFEHz. Muhammed’in ölümünden sonra onun kurduğu İslâm devletini yöneten kişilere verilen unvan.

İLGİLİ KONULAR

HalifelikArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa