HACİZBir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konulması. Alacağı için icra takibinde bulunan alacaklı, ödeme emri kesinleştikten sonraki bir yıl içinde dilekçeyle ya da sözlü olarak haciz isteminde bulunabilir. Bir yıl geçtikten sonra, alacaklı haciz isteme hakkını kaybeder ve yenilemek durumunda kalır. Haciz için; icra takibinin yürütüldüğü icra dairesi yetkilidir ve bu yetki dairenin bölgesi içindeki mallar için geçerlidir. Haciz işlemini yetkili icra memurlarından, kâtiplerinden ya da bunların yardımcılarından biri gerçekleştirebilir. Resmî günlerde ya da borçlunun bulunamadığı zamanlarda gıyabında haciz gerçekleştirilebilir. Alacaklının haciz isteğinden sonraki üç gün içinde haciz işlemi uygulanmak zorundadır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa