ESKİMOESKİMOGrönland, Alaska, Sibirya ve Kanada’nın kutup bölgelerinde yaşayan Moğol kökenli yerli halk. Kendilerine “halk” ya da “insanlar” anlamına gelen İnuit derler. Eskimolar, avcı ve toplayıcıdırlar. Avcı ve toplayıcı bir topluluktur. Sayıları 60 000 dolayındadır. Yazları fok derisinden yaptıkları çadırlarında, kışları da karın içine kazılmış ve birkaç ailenin paylaştığı igloo adlı buzdan evlerinde geçirirler. Yiyecek konusunda çeşitli ilginç inanışları vardır. Kara ve deniz ürünlerinin ayrı ayrı kullanılması ve hiçbir biçimde birlikte yenmemesi gerektiğine inanırlar.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa