ÇOK TANRICILIKBirçok tanrının var olduğu düşüncesini benimseyen inanç. Paganizm olarak da bilinir. Köylü anlamındaki Lâtince paganus sözcüğünden türetilmiştir. İlk olarak Hristiyanlar tarafından, Roma çok tanrıcılığına ad olarak verilmiştir.

Roma kentlerinde Roma’lı soyluların direnmelerine karşın tapınaklar ve tanrılar için yapılan bayramlar kaldırılmışsa da kırsal bölgelerde ve köylüler arasında başta çok tanrıcılık olmak üzere eski inanç ve gelenekler aşırı bir tutuculukla sürüyordu. Nitekim Hristiyanlık, kırsal bölgelerde de tutunabilmek için Roma çok tanrıcılığına ödünler vermek zorunda kalmış ve Hristiyanca yorumlamalarla onlardan birçok şey almıştır. Hristiyan bayramlarının bir bölümü gerçekte Eski Roma bayramlarıdır ve Hristiyanların resmî dili de Romalıların dili olan Lâtincedir. Bugün paganizm deyimi bütün çoktanrıcı inançları kapsar.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa