FRENKAnglosakson, Cermen ya da Lâtin ırklarının birinden olan kimse.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa