OĞLAK DÖNENCESİOĞLAK DÖNENCESİGök ekvatorunun güneyinde 23 derece 27 dakikalık paralel dairenin özel adı. Güneş 21 Aralık gününde öğle vakti bu dönence üzerinde bulunur.

İLGİLİ KONULAR

DönenceArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa