ERİTREERİTRE BAYRAĞIERİTRE FİZİKÎ HARİTASIERİTRE SİYASÎ HARİTASIResmî adı Eritre Cumhuriyeti’dir. Başkenti Asmara olan Eritre’nin nüfusu 4 142 481 (2000), yüz ölçümü de 121 140 km2dir. Eritre’deki mevcut yönetimde Eritre Halk Kurtuluş Cephesi söz sahibidir. Bunda Etiyopya’daki komünist rejimin zayıflamasından sonra Batılı ülkelerin ve İsrail’in bu örgütü fiilen desteklemelerinin ve silâhlandırmalarının etkisi olmuştur. Bu cephenin liderliğini yapmış olan Asyas Afewerki bağımsızlık sonrasında geçici devlet konseyi başkanlığına getirildi. Anayasanın ve sistemin belirlenmesinden sonra da cumhurbaşkanlığına seçildi ve hâlen bu görevi sürdürmektedir. Ülkede görünüşte çok partili bir sistemden söz edilse de uygulamada tek parti hâkimiyeti söz konusudur. Eritre, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği Örgütü üyeliğine kabul edilmiştir. Para birimi Etiyopya birri, resmî dili Arapça ve Tigrinya dilidir. Nüfusun %50′si Müslümandır. Müslümanların tamamı sünnîdir. Geriye kalan nüfus hristiyan ve onların da çoğunluğu Ortodoks’tur.

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Eritre, doğudan Kızıldeniz, güneyden Cibuti, güneybatıdan Etiyopya, kuzeyden ve kuzeybatıdan da Sudan’la çevrilidir. Başta Baraka olmak üzere sıcak dönemlerde kuruyan birkaç akarsuyu bulunmaktadır. Topraklarının yaklaşık %11′i tarım alanı, %30′u otlak, %4′ü ormanlıktır. Kızıldeniz kıyısında tarıma elverişli araziler bulunmaktadır. Batı bölgeler görece dağlıktır. Eritre’de Etiyopya’ya göre daha ılımlı ve daha yağışlı bir iklim egemendir. Kişi başına düşen millî gelir 1999 yılına göre 750 $’dır. Zorunlu eğitim süresi 7 yıl olan Eritre’de ortalama ömür 50 yıldır.

Başlıca kentleri; Asmara, Massawa, Barentu, Kerem ve Aseb’dir. Başlıca dağları Ramlo Dağı (2218 m) ve Soyra Dağı (3018 m)’dır. Başlıca ırmakları Mereb, Baraka, Anseba, Falkat, Laba ve Alighede’dir. Doğal kaynakları; altın, potasyum, çinko, bakır, tuz ve doğal gazdır. Ülkede yetişen tarım ürünleri mercimek, sebze, mısır, pamuk, tütün ve kahvedir. Hayvancılıkla da uğraşılan ülkede çiftlik hayvanları, keçi ve balıkla ilgilenilmektedir. Gelişmiş endüstri kolları gıda, dokuma ve tekstildir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa