DONMA (FİZİK)Maddelerin sıvı hâlden katı hâle geçme durumu. Belirli bir basınç altında sıvı durumdaki bir maddenin katı duruma geçtiği sıcaklığa donma sıcaklığı ya da donma noktası denir. Suyun donma noktası 0°C kabul edildiğinde, helyumun donma derecesi -272,06°C’dir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa