FETVAİslâm hukuku ile ilgili bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislâm ya da müftü tarafından verilebilen hüküm ya da belge.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa