FEODALİZMSiyasî ve askerî gücü elinde bulunduran, toprak sahibi derebeyler sınıfıyla bu sınıfın egemenliğine bağlı köleler sınıfının, toplumsal yapının temelini oluşturduğu sosyal düzen, derebeylik.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa