DİYALİZTıpta, böbrekleri iyi çalışmayan bir hastanın kanının alınarak temizlendikten sonra yeniden dolaşıma verilmesini kapsayan işlem. Hemodiyaliz, kan diyalizi ya da böbrek diyalizi olarak da bilinir. Tedavi amacıyla ilk kez 1945′te kullanılan diyaliz, kronik böbrek yetmezliği olanlarda ya da aspirin, bromür gibi maddelerle zehirlenmelerde aksayan böbrek işlevlerini yerine getirir.

Diyalizde yarı geçirgen gözenekli bir zarla birbirinden ayrılan iki sıvının içerdiği maddelerden gözeneklerden geçebilecek kadar küçük olanları bir yandan öbürüne geçer. Böylece zarın bir yanındaki kanda bulunan çözünmüş maddeler (inorganik tuzlar gibi) zarın öbür yanında yer alan steril bir çözeltiye geçer.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa