FEMİNİZMToplumda kadının yararlanacağı hakları çoğaltmak ve erkeğinkine eşit kılmak amacını güden düşünce akımı, kadın hakları savunuculuğu.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa