FEDERASYONOrtak bir anayasa altında birleşmiş devletlerin oluşturduğu devlet biçimi.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa