DİSK ÇALARCD üzerindeki kayıtları dinlemeye yarayan elektronik aygıtlara verilen ad.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa