DİL AİLESİAynı ana dilden türeyen ve aralarında akrabalık ilişkileri bulunan dillerin oluşturduğu bütün. Türkçe, öteki Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin öteki üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa