ELEKTROKARDİYOGRAFİKalp atımları sırasında kalp kasının ürettiği elektrik akımını, elektrokardiyogram (EKG) denen grafik çizimler hâlinde kaydetme tekniği. Kalbin hareketlerini, grafik biçiminde kaydeden aygıta elektrokardiyograf denir. EKG tekniği, bedenin çeşitli yerlerine yerleştirilen elektrotların, kalbin ürettiği en küçük akımları alarak, elektrokardiyografa iletmesiyle elde edilir. En yaygın uygulama, elektrotların sağ kol, sol kol, sağ bacak, sol bacak ve göğüs duvarına yerleştirilmesidir.

EKG ile kalpte bir büyüme olup olmadığı, varsa hangi bölgede olduğu, kalp hareketlerinin düzensizliği, koroner atardamarlardaki bir tıkanıklık ve kalp atımlarının yavaşlamasının nedenleri üzerine bilgi edinilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa