EKONOMİK KALKINMA ve İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ1948 yılında Marshall Plânı çerçevesinde Avrupa ülkelerinin ekonomisini kalkındırmak ve aralarında iş birliğini sağlamak amacıyla oluşturulan örgüt. Aynı yıl Türkiye de bu örgüte üye oldu. Örgütün başlıca görevleri arasında, ticaret sınırlandırmalarını kaldırmaya yardımcı olmak, kıt kaynakları paylaştırmak ve ortak çıkarları gözetmek sıralanabilir.

1961 yılında Avrupa dışı (ABD, Kanada gibi) ülkelerin katılımıyla OEEC’nin yerini OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) aldı.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa