EĞİMÖLÇERBir yüzey, düzlem, yol ya da aygıtın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç. Klinometre de denir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa