BİZANS İMPARATORLUĞUDoğu Roma İmparatorluğu olarak da bilinen Orta Çağ devleti. Roma İmparatoru I. Theodoius, 395 yılında Roma İmparatorluğu’nu iki oğlu arasında paylaştırdı. Böylece Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye bölünmüş oldu. Bunlardan Doğu Roma İmparatorluğu’na Bizans İmparatorluğu da denilmektedir. 476 yılında Batı Roma İmparatoru tahttan indirilmiş ve Batı imparatorunun yetkileri Doğu imparatoruna verilmişti. Yaklaşık bin yıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’ti. Konstantinopolis’in bugünkü adı İstanbul’dur.

Ortodoks mezhebini benimseyen Doğu Roma İmparatorluğu, eski Yunan ve Orta Doğu geleneklerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkmış olan Helenistik medeniyetin mirasçısıdır.

İmparatorluk en güçlü dönemini Jüstinyanus sülâlesi zamanında yaşamıştır. Bizans’ta güçlü olan sülâlenin tahta çıkma hakkı bulunduğu için ülkeyi çok sayıda sülâle yönetmiştir.

Bizans İmparatorluğu döneminde, İstanbul önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. Bizanslılar İstanbul’da; Ayasofya Kilisesi, Aya İrini Kilisesi, Hora Kilisesi (Kariye Cami) Sergios ve Bakûs kiliseleri, Binbirdirek ve Yerebatan sarnıçları gibi mimarî eserler bırakmışlardır. 1453′te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle Bizans Devleti ortadan kalkmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa