BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR ÖRGÜTÜBİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR ÖRGÜTÜEğitim, bilim ve kültür alanında uluslar arası iş birliğini gerçekleştirmek ve dünya barışına katkıda bulunmak için kurulmuş örgüt. Kısa adı UNESCO’dur.

UNESCO, bu amaçla 1946 yılında BM’ye bağlı olarak kuruldu. UNESCO’nun merkezi Fransa’nın Paris kentindedir. Bu kuruluş, ülkelerin eğitim, bilim ve kültür alanlarında yapacakları çalışmalarda onlara yardımcı olmayı hedefleyen önemli bir evrensel örgüttür. Bu yüzden UNESCO bünyesinde, eğitim ve araştırmalar için dünya çapında bir merkez işlevi gören Uluslar Arası Eğitim Plânlaması Enstitüsü kurulmuştur.

UNESCO, dünya çapında eğitimle ilgili yaptığı çalışmalarda okuma yazma programları düzenlemekte, ilköğretimi evrenselleştirmeyi amaçlamakta, öğretim ve eğitim plânlamacıları yetiştirmeye öncelik vermektedir. UNESCO, ülkelerin doğa bilimleri, toplum bilimleri ve kültürel alanda yaptıkları birçok araştırmayı ve gelişmeyi desteklemektedir. Bunun yanında, az gelişmiş ülkelerdeki iletişim eksikliğini gidermek için birtakım girişimlerde bulunmuştur. UNESCO’nun en önemli çalışmalarından biri; Mısır ve Sudan’daki Nübye tapınaklarını tümüyle başka yerlere taşıyarak Assuan Gölü’nün suları altında kalmaktan kurtarmasıdır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa