DENİZ HUKUKUDENİZ HUKUKUDevletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten anlaşma, gelenek vb. nitelikteki kuralların bütünü.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa