DAMPİNGBir malı dış pazarda iç pazardan daha ucuza satmak anlamındaki ekonomik terim. Günlük kullanımda bir malı piyasa fiyatından daha ucuza satmak anlamına gelir. Damping, genellikle bir pazarı ele geçirmek ya da stokta biriken malları elden çıkarmak amacıyla yapılır. Bir ülkenin üreticisi dış satım mallarını bir başka ülkenin alıcısına yerlisinden daha ucuza önerebilir. Bu tip durumlarda dış alım malları ucuzladıklarından dolayı bir ülkenin pazarı zarar görüyorsa damping devlet tarafından engellenebilir. Birçok gelişmiş ülkede yerli üreticileri korumak için dampingi engelleyen yasalar bulunur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa