BAROK MÜZİKÇalgılar arasında ya da çalgılarla sesler arasında karşıtlıklar kuran, 16.-18. yüzyıllar arasındaki müzik reformunu oluşturan müzik. Barok, öteki sanat dallarında olduğu gibi müzikte de bir üslûp çeşitliliği yarattı. Barok müziğin ilk büyük bestecisi Cladio Monteverdi’dir. İtalya’da Alessandro Scarletti, Antonio Vivaldi ve Arcangelo Corelli, Fransa’da, Jean-Baptiste Lully ve Jean Philippe Rameau, Almanya’da Georg Friedrich Handel barok müziğin önemli temsilcileri olmuştur. Barok müzik kendinden önceki antik üslûbun bir devamı olmakla birlikte, dinsel ve din dışı müzik arasındaki ayrımı belirginleştirerek ve çok sesliliğe kendinden önceki dönemden ayrı bir önem vererek müzik tarihinde bir kırılma noktası yaratmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa