BOLAYIR, ALİ EKREM(1867 İstanbul – 1937 İstanbul) Türk şairi. Namık Kemal’in oğludur. Özel öğrenim gördü. II. Abdülhamit döneminde sarayda mabeyincilik yaptı. Sonradan kaymakamlık ve valilik yaptı. Dârülfünun, Galatasaray Lisesi ve Maltepe Askerî Lisesinde öğretmen olarak çalıştı.

1896′da Servet-i Fünun topluluğuna katıldı. Öğretmenlik yaptı. Aruz ölçüsüyle ve kişisel duygularla örülü dizeler yazdı. Yunan savaşından esinlenerek yazdığı Vasiyet şiiri büyük ilgi topladı. 1908′den sonra hece veznine ve toplumsal konulara yöneldi. Kahramanlık şiirleri kaleme aldı. Edebiyat tarihine ilişkin bazı araştırmalarla oyunlar da yazdı.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa