HÜCRE ZARIHÜCRE ZARIHücreyi biçimlendiren, seçici geçirgen ve esnek yapı. Protein, lipit (yağ) ve karbon hidratlardan oluşur. Lipitler çift tabakalı sıvı mozaik zar modelinin temelini oluşturur. Proteinler de bu lipit denizinde bulunan adacıklara benzetilir. Bunlar gömülü ya da yarı gömülü bulunur. Karbon hidratlar ise bazı protein ve lipitlere bağlı olarak yer alırlar.

Hücre zarı pek çok hücre işlevinde yer alır. Hücreyi korur. Hücre zarının dışına uzanan yapılar (proteinler ve proteinlere karbon hidrat bağlanmasıyla oluşan glikoproteinler) almaç görevi görür. Bu sayede dış ortamdan yalnızca hücrenin gereksinim duyduğu maddeler içeri alınır. Bununla birlikte almaç görevi yapan bu yapılar, çok hücrelilerde, komşu hücrenin tanınmasını ve hücreler arasında bazı bilgilerin aktarılmasını sağlar. Bu bilgiler sayesinde hücre çoğalmasının durdurulması, büyümenin düzenlenmesi vb. faaliyetler sağlanır.

Bilim adamları sigara ve diğer kimyasal maddelerin bu almaçlara zarar verdiğini bulmuşlardır. Almaçlar zarar görünce hücreler kontrolden çıkmakta ve kansere neden olabilmektedir.

İLGİLİ KONULAR

Hücrenin YapısıArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa